Oferta szkoleniowa

Głównym celem  proponowanych przez nas szkoleń jest profesjonalne przygotowanie do asysty i pomocy osobom starszym o różnym stopniu sprawności psychomotorycznej oraz osobom niepełnosprawnym, przebywających w domach rodzinnym lub placówkach opiekuńczych.

Kadra kształcąca to pracownicy naukowi Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu z Katedry Geriatrii i Gerontologii oraz pielęgniarki wskazane przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu:

  • lekarze z doświadczeniem w zakresie geriatrii, interny, intensywnej opieki medycznej, a także rehabilitacji,
  • psychologowie z doświadczeniem w zakresie pracy z pacjentem starszym oraz specjalizujący się z zajęciach warsztatowych dotyczących wypalenia zawodowego,
  • pielęgniarki z tytułem magistra pielęgniarstwa ze specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego, opieki długoterminowej, ratownictwa ratunkowego oraz specjalizujące się w leczeniu ran i odleżyn,
  • rehabilitant,
  • ratownik medyczny.

Wszystkie szkolenia przygotowane są merytorycznie we współpracy z partnerami Fundacji, tj. Uniwersytetem Medycznym oraz OIPiP w Poznaniu.

Dysponujemy podręcznikiem oraz innymi materiałami dydaktycznymi, wydanym przez Fundację, które otrzymują uczestnicy szkoleń.

Posiadamy wszelki sprzęt dydaktyczny, niezbędny do przeprowadzenia szkoleń.

Szkolenia przeprowadzamy w Poznaniu oraz wyjazdowo, na terenie województwa Wielkopolskiego.

Forma i warunki zaliczenia szkoleń. Po pozytywnym zaliczeniu przez komisję egzaminu końcowego, uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia lub kursu.

Istnieje możliwość przygotowania szkoleń pod zamówienia specjalne. 

Koszt szkoleń uzależniony jest od rodzaju, miejsca przeprowadzenia oraz liczby uczestników. Dopuszczalne grupy: od 5 do 30 osób.

Fundacja posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.30/00100/2014

\"Zajęcia warsztatowe z codziennej opieki nad pacjentem leżącym\"

\"Szkolenie Asystent seniora z niepełnosprawnością\"

\"Wzmacnianie kompetencji osób świadczących pomoc seniorom\"

\"Wykład Starzenie i choroby wieku starszego\"

\"Szkolenie dla opiekunów faktycznych seniora w DPS\"

\"Wykład Podstawy geriatrii i specyfika pacjenta niepełnosprawnego z uwzględnieniem zasad zapobiegania sarkopenii\"

\"Psychologiczne aspekty sprawowania funkcji asystenta osoby niepełnosprawnej lub starzejącej się z elementami komunikacji interpersonalnej\"

\"Szkolenie savoir-vivre w kontaktach z podopiecznym\"

\"Dobra komunikacja podstawą dobrych relacji i współpracy z podopiecznym\"

\"Pierwsza pomoc - kurs dla opiekunów faktycznych\"

\"Prawne i instytucjonalne wsparcie osób niesamodzielnych\"

Newsletter