Nasze motto...

"Każdy, u schyłku swego życia, powinien otrzymać należną pomoc w godnym przeżyciu ostatnich lat, a każda rodzina wsparcie w opiece nad seniorem rodu"

Działalność szkoleniowa

Działalność fundacji postanowiliśmy skupić w pierwszym rzędzie na przygotowaniu profesjonalnych szkoleń przeznaczonych dla osób, które już opiekują się osobą straszą lub swoje przyszłe życie chcą poświęcić asyście osoby starszej.

Zobacz więcej

Obiady na kółkach

Z myślą o tych seniorach, którzy mieszkają samotnie, mają problemy z poruszaniem się lub po prostu nie mają już chęci i siły gotować obiadów tylko dla siebie, stworzyliśmy specjalną ofertę „Obiady na Kółkach”

Zamów

Szkolenia

Działalność fundacji postanowiliśmy skupić w pierwszym rzędzie na przygotowaniu profesjonalnych szkoleń przeznaczonych dla osób, które już opiekują się osobą straszą lub swoje przyszłe życie chcą poświęcić asyście osoby starszej.

Fundacja otrzymała wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.30/00100/2014

Wszystkie proponowane przez nas szkolenia odbywają się w grupach 10-15 osobowych, w  siedzibie Seniorów „NA 3 PIĘTERKU” w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 58/64 (windy).

Istnieje także możliwość przeprowadzenia szkoleń w terenie (pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby chętnych)

Kadra kształcąca to: lekarze z doświadczeniem w zakresie geriatrii, interny oraz intensywnej opieki medycznej. Pielęgniarki z tytułem magistra pielęgniarstwa lub posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa oraz minimum pięcioletni staż pracy w zawodzie oraz psycholog z doświadczeniem w zakresie pracy z pacjentem starszym, rehabilitant z co najmniej pięcioletnim stażem pracy, ratownik medyczny i informatyk.

Forma i warunki zaliczenia szkoleń.

Szkolenia kończą się sprawdzeniem przyswojonych przez kursantów umiejętności. Po pozytywnym zaliczeniu przez komisję egzaminu końcowego uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia kursu.

1.     Warsztaty zabiegów pielęgnacyjnych – wersja skrócona

  • Techniki zmiany pozycji ciała pacjenta leżącego : unoszenie, podnoszenie.
  • Pielęgnacja codzienna: toaleta i zabiegi higieniczne, strategia przeciwodleżynowa

 Czas trwania warsztatów: 4 godziny

 Orientacyjny koszt warsztatów dla jednego uczestnika (grupa 15 osobowa) 150,00 zł

  2.     Warsztaty zabiegów pielęgnacyjnych  z chorym o różnym stopniu niepełnosprawności.

  • pomoc w podstawowych czynnościach życiowych pacjenta (karmienie, toaleta i zabiegi higieniczne, metody unoszenia i zmiany pozycji)
    • zabiegi aktywizujące funkcje życiowe – nauka właściwego oddychania, ćwiczenia usprawniające krążenie obwodowe
    • spotkania z psychologiem (jak radzić sobie w kontaktach z podopiecznym)

Czas trwania warsztatów :10 godzin

Orientacyjny koszt warsztatów dla jednego uczestnika (grupa 15. osobowa)   360,00 złotych.

Program kursu doskonalącego, stopień podstawowy „Senior - asystent seniora” jest skierowany przede wszystkim do osób, które po zakończeniu aktywności zawodowej zechcą zostać asystentami starszych, samotnych osób – swoich sąsiadów bądź znajomych.

Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej. Liczba godzin dydaktycznych w ramach kursu wynosi ogółem 22 godziny, w tym:

Kształcenie teoretyczne – 7 godzin wykładowych

Kształcenie praktyczne - 15 godzin warsztatowo-ćwiczeniowych

Orientacyjny koszt warsztatów dla jednego uczestnika (grupa 15. osobowa) 670 złotych.

Szkolenie skierowane jest do osób dorosłych, które swe życie zawodowe wiązałyby z opieką nad osobami starszymi o różnym stopniu sprawności psychomotorycznej zarówno w domu, jak i placówkach opiekuńczych. Kurs daje możliwość zapoznania się z podstawowymi problemami geriatrii i opieki nad tymi osobami.
Program kursu doskonalącego dla asystentów osób starszych w warunkach domowych składa się z części teoretycznej i praktycznej. Liczba godzin dydaktycznych w ramach kursu wynosi ogółem 55 godzin, w tym:

Kształcenie zawodowe teoretyczne – 18 godzin wykładowych

Kształcenie zawodowe praktyczne - 37 godzin warsztatowo-ćwiczeniowych.

Program kursu doskonalącego dla asystentów osób starszych w warunkach domowych i w placówkach opiekuńczych składa się z części teoretycznej i praktycznej. Liczba godzin dydaktycznych w ramach kursu wynosi ogółem 86 godzin, w tym:

Kształcenie zawodowe teoretyczne – 28 godzin wykładowych

Kształcenie zawodowe praktyczne - 58 godzin warsztatowo-ćwiczeniowych plus w razie zapotrzebowania nauka języka obcego (niemiecki, angielski).


Newsletter