Prawne i instytucjonalne wsparcie osób niesamodzielnych

(zajęcia przeznaczone dla opiekunów faktycznych)

 PROWADZĄCY:

Radca prawny Kamil Płowucha, specjalizujący się w prawie administracyjnym i rodzinnym

 CEL: 

Celem warsztatów będzie uświadomienie praw przysługujących opiekunom i osobom niepełnosprawnym oraz pacjentom, wynikających z obecnie obowiązujących przepisów prawa. Omówienie sposobu korzystania z przysługujących uprawnień oraz wskazanie gdzie, u kogo i jakiego rodzaju pomocy można szukać.

KORZYŚCI:

Uczestnicy:

  1. dowiedzą się kto może być uznany za osobę niepełnosprawną i jakie kryteria dana osoba musi spełnić i jak oraz gdzie o przyznanie takiego statusu należy się starać.
  2. poznają na czym polega procedura ubezwłasnowolnienia i jakie dokumenty w tym celu są wymagane.
  3. zostaną zapoznani z wszelkiego rodzaju świadczeniami, które opiekun lub podopieczny może uzyskać (świadczenie pielęgnacyjne, dodatek pielęgnacyjny, zasiłek opiekuńczy,  zasiłek dla opiekuna, zasiłek pielęgnacyjny, usługa opiekuńcza).
  4. dowiedzą się o prawach pacjenta i wynikających z nich uprawnieniach.

Środki dydaktyczne: Prezentacja multimedialna,  wykład.

 CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 4 godziny zegarowe.

Newsletter