Projekty 2014 rok


   Projekt „Szkolenie asystent seniora z niepełnosprawnością” prowadzimy dzięki datacji otrzymanej ze środków PFRON będących w 2014 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Projekt przygotowaliśmy w partnerstwie z Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Okręgową Rada Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu. Bezpłatne szkolenie skierowane jest do opiekunów społecznych, wolontariuszy oraz osób, które już opiekują się w domu seniorem lub będą to czynić w przyszłości.

Podczas 16. godzinnego szkolenia profesjonalnie przygotowani lekarze przekazują wiedzę teoretyczną z zakresu:

  • podstaw psychologii z elementami umiejętności nawiązania kontaktu z podopiecznym oraz nauką podstaw empatii.
  • chorób wieku starszego z podziałem na grupy oraz metodyką postępowania z podopiecznym w zależności od przydziału do grupy.
  • podstaw teoretycznych rozpoznawania zagrożeń życia i umiejętności udzielenia pierwszej pomocy.

W trakcie zajęć warsztatowo-ćwiczeniowych profesjonalnie przygotowane pielęgniarki zapoznają uczestników z technikami ułatwiającymi znacznie opiekę nad seniorem:

  • warsztaty zabiegów pielęgnacyjnych z chorym w różnym stopniu niepełnosprawności: (specjalistyczne karmienie, toaleta i zabiegi higieniczne, sposoby unoszenia i zmiany pozycji, nauka właściwego oddychania, ćwiczenia usprawniające krążenie obwodowe, strategia przeciwodleżynowa.
  • pierwsza pomoc w zagrożeniu zdrowia i życia w warunkach domowych: (praca na fantomach – umiejętność ułożenia pacjenta w pozycji bezpiecznej, zabezpieczenie podstawowych funkcji życiowych).

 

Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia kursu.

 

 

 

  Pierwsza edycja szkolenia odbyła się w Gminie Kiszkowo, powiat gnieźnieński na przełomie września i października.

  Przez cztery dni, podczas czterogodzinnych spotkań 31. uczestniczek szkolenia słuchało wykładów prowadzonych przez pracowników naukowych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu im. K. Marcinkowskiego, a pod okiem wykwalifikowanych pielęgniarek uczyło się podstawowych czynności pielęgnacyjnych, karmienia oraz opieki nad seniorem z niepoprawnością. Okazało się, że największym zainteresowaniem słuchaczek kursu w Kiszkowie cieszyło się spotkanie z psychologiem, który m. in. mówił o psychologicznych aspektach długotrwałej opieki nad seniorem z niepełnosprawnością. Na wyraźną prośbę szkolących się zwiększyliśmy ilość godzin przewidzianych na to spotkanie.

   31 pań odebrało z rąk wójta gminy,  pana Tadeusza Bąkowskiego certyfikaty ukończenia kursu. W imieniu Katedry Geriatrii i Gerontologii UM w Poznaniu paniom gratulowała psycholog – terapeuta dr n. med. Anna Klatkiewicz.

   Drugą edycję szkolenia przeprowadziliśmy w październiku , w Gminie Suchy Las, powiat poznański.

  Przystępując do projektu: szkolenie ”Asystent seniora z niepełnosprawnością”, współfinansowanego ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego nie przypuszczaliśmy, że na ten typ szkoleń może być aż tak duże zapotrzebowanie społeczne. Ponieważ w Gminie Suchy Las kolejka chętnych przekroczyła ponad czterdzieści osób, w ramach posiadanych możliwości finansowych zwiększyliśmy liczbę uczestników szkolenia o siedem osób. Tym razem wśród szkolących się byli także panowie. Z dużym zaangażowaniem, przy wykorzystaniu fantomu SUZI, uczyli się pielęgnacji chorego, ubierania, przewijania i karmienia. Także i podczas tej edycji z bardzo dużym zainteresowaniem słuchano wykładu z podstaw psychologii ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności nawiązania kontaktu z podopiecznym z uwzględnieniem podstaw empatii.

   Możemy się pochwalić, że aż37 osób zaliczyło II edycję szkolenia i z rąk zastępcy wójta Gminy Suchy Las - pana Jerzego Świerkowskiego odebrało stosowne certyfikaty.

   Trzecia edycja szkolenia skierowana do mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina odbyła się w listopadzie.

   Tu także zainteresowanie szkoleniem przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Lista rezerwowa liczyła kilkanaście osób. Niestety nie wszystkich mogliśmy zadowolić, podstawową ”trzydziestkę” zwiększyliśmy o siedem osób. Również i tym razem bardzo aktywnie szkoliło się kilku panów. Z dużym zainteresowaniem wysłuchano wykładu dr n. med. Ewy Zasadzkiej z Katedry Geriatrii i Gerontologii o chorobach wieku starszego. Pani doktor bardzo obrazowo przybliżyła słuchaczom metodykę postępowania z podopiecznym w zależności od rodzaju schorzenia. W zajęciach warsztatowych, które tak jak w poprzednich gminach, prowadzone były równocześnie w dwóch grupach królowała SUZI - tak producent nazwał fantom ćwiczebny. I tym razem wykonywano na niej wiele zabiegów pielęgnacyjnych. Jednak pozycję bezpieczną najlepiej ćwiczyło się na sobie wzajemnie.

   37 uczestników szkolenia odebrało certyfikaty z rąk ówczesnego burmistrza pana Tomasza Łęckiego oraz z-cy kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej pani Magdaleny Olejniczak. Kursantom gratulowały także panie mgr pielęgniarstwa Jolanta Plens-Gałąska oraz Katarzyna Waraczewska-Wiese.

 

Zakończyliśmy projekt: szkolenie „Asystent seniora z niepełnosprawnością” współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Cieszy nas fakt, że potwierdziło się nasze przekonanie o potrzebie prowadzenia tego typu szkoleń. Jednocześnie spotkania szkoleniowe w terenie unaoczniły jak mała jest w społeczeństwie wiedza o sposobach opieki nad osobami starszymi i jak ważki społecznie jest to problem.

W każdej z trzech edycji dużą pomocą służyli nam pracownicy miejscowych Ośrodków Pomocy Społecznej. To dzięki zaangażowaniu tych wspaniałych osób mogliśmy przeprowadzić projekt wzorcowo.


Projekt współfinansowany ze środków PFRON będących w 2014 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Newsletter