Projekty 2016 rok

Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego

 

Szkolenie „Asystent seniora z niepełnosprawnością”, które przygotowaliśmy wspólnie z Katedrą Geriatrii i Gerontologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu, również w tym roku zgłosiliśmy do konkursu ofert ogłoszonego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania w dziedzinie pomocy społecznej. Nasz projekt ponownie otrzymał dofinansowanie, nieco wyższe niż w minionym roku. Dzięki temu, w ramach zadania publicznego: „Wypracowanie i wdrażanie modelowych rozwiązań na rzecz wsparcia rodzin i opiekunów osób starszych niesamodzielnych” przygotowaliśmy cztery edycje szkoleń „Asystent seniora z niepełnosprawnością” dla mieszkańców gmin Czerwonak i Kórnik, Kostrzyn. Ostatnie szkolenie przeprowadzimy w Poznaniu.

Ponieważ opracowany schemat szkolenia okazał się bardzo dobry, nie wprowadzaliśmy do niego większych zmian. Szesnastogodzinne spotkania odbywają się przez cztery dni. Dwa pierwsze to wykłady dla wszystkich uczestników.

Podczas pierwszego dnia dr n. Med. Ewa Zasadzka w trakcie czterogodzinnego spotkania prowadzi wykłady na temat postępowania z osobą starszą niepełnosprawną oraz zapoznaje ze specyfiką procesu starzenia a także z najczęściej występującymi dolegliwościami i objawami chorobowymi u osób starszych.

Drugi dzień szkolenia to dwa spotkania:

Mgr Aleksandra Wielik-Nowak, specjalista w dziedzinie ratownictwa medycznego prowadziła zajęcia z podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy zgodnie z Wytycznym Europejskiej Rady Resuscytacji  z 2010r. Uczestnicy szkolenia poznają zasady wykonywania resuscytacji krążeniowo –oddechowej, uczą się jak udzielić pomocy w zadławieniu, napadach drgawkowych oraz w  sytuacji nagłego zachorowania (nagłe zatrzymania krążenia, udar mózgu, hiperglikemia, zatrucia, omdlenia, przegrzanie organizmu, duszność, ból w klatce piersiowej).

Kolejne dwie godziny to spotkanie z dr n. med. Anną Klatkiewicz, psychologiem i psychoterapeutą z zakresu psychologicznych aspektów sprawowania funkcji asystenta osoby niepełnosprawnej lub starzejącej się z elementami komunikacji interpersonalnej. Słuchacze nabywają umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktu z osobą podopieczną, rozwiązywania trudnych sytuacji interpersonalnych w relacji z osobą podopieczną a także uczą się jak radzić sobie ze stresem i sytuacją przeciążenia.

Trzeci i czwarty dzień szkolenia odbywał się w podziale na dwie grupy. Naprzemiennie uczestnicy mieli spotkania z dwiema pielęgniarkami.

Mgr Jolanta Plens-Gałąska omawia czynności dnia codziennego opiekuna, a w szczególności zaprojektowanie planu opieki. Kolejnym moduł dotyczył sposobu odżywiania i karmienia seniora z propozycjami przykładowych jadłospisów. Pani mgr omawia sposoby odżywiania przez sondę żołądkową lub przetokę żołądkową ( gastrostomię). Kolejny temat związany z problemami oddawania moczu jest połączony z nauką wykorzystania najnowszej generacji cewników. Omawiała także sposoby komunikacji z osobą starsza z zaburzeniami pamięci.

Licencjonowana pielęgniarka Katarzyna Waraczewska-Wiese, specjalista w długoterminowej opiece rehabilitacyjnej oraz leczeniu ran prowadzi warsztaty z zabiegów pielęgnacyjnych, a w szczególności: toalety seniora, mycia całego ciała w łóżku i higieny części intymnych oraz stosowania i zakładania podkładów, pielucho-majtek u osoby leżącej. Uczy bezpiecznego przekładania podopiecznego z wózka do łózka, zmian pozycji ułożeniowych w łóżku oraz ubierania osoby leżącej. Omawia szeroko profilaktykę przeciwodleżynową z demonstracją najnowszych sposobów leczenia, a także demonstruje udogodnienia zapobiegające powstawaniu odleżyn( krążki, wałki, poduszki żelowe, drabinki).
 
Wszyscy uczestnicy otrzymują certyfikat udziału w szkoleniu, z uwzględnieniem ilości godzin i zakresu tematycznego kursu, podpisany przez panią dr hab. n. med. Mariolę Pawlaczyk Kierownika Katedry Geriatrii i Gerontologii UM w Poznaniu oraz mgr Teresę Kruczkowską Przewodniczącą Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu. Dzięki wielkiej uprzejmości toruńskiej Fundacji „Razem Zmieniamy Świat”, która opracowała projekt „Damy Radę” otrzymujemy nieodpłatnie poradniki „Jak opiekować się osobą przewlekle chorą w domu”. Jest to nieocenione kompendium wiedzy dla opiekujących się osobą przewlekle chorą w warunkach domowych. Poradnik zawiera  materiał pozwalający z jednej strony ugruntować zdobytą w trakcie naszego projektu wiedzę, a z drugiej jest doskonałym przewodnikiem w sprawowaniu dalszej opieki.

Szkoleniem w Czerwonaku rozpoczęliśmy realizację projektu współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego – „Asystent seniora z niepełnosprawnością” w ramach zadania publicznego „Wypracowanie i wdrożenie modelowych rozwiązań na rzecz wsparcia rodziny i opiekunów osób starszych niesamodzielnych”. Szkolenie przygotowaliśmy w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czerwonaku. Chętnych było sporo, na przewidywanych 30 miejsc, w rezultacie przyjęliśmy 39 osób. Wszyscy uczestniczyli aktywnie w zajęciach każdego dnia i oczywiście, po zaliczonych testach, otrzymali certyfikaty. Dużym zainteresowaniem cieszył się wykład pani dr n. med. Ewy Zasadzkiej, szczególnie część dotycząca omówienia ćwiczeń rehabilitacyjnych z uwzględnieniem postępowania w chorobach Alshaimera i Parkinsona.

Kolejne szkolenie tym razem przygotowaliśmy dla mieszkańców Miasta i Gminy Kórnik. Także i tym razem, w organizację szkolenia włączył się bardzo aktywnie Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku, a to dzięki przychylności dyrektor OPS, pani Bożeny Kiełtyki. W szkoleniu uczestniczyły 34 osoby, w tym także kilku panów. Wszyscy z zainteresowaniem słuchali wykładów oraz z dużą aktywnością uczestniczyli w zajęciach warsztatowych. Z naszego szkolenia skorzystały także osoby, które na co dzień pracują w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kórniku. O tym, że szkolenie było dla środowiska ważne świadczy fakt, że zakończenie szkolenia przybrało uroczysty charakter, wziął w nim udział Burmistrz Miasta Kórnik, pan Jerzy Lechnerowski, który osobiście wręczał uczestnikom szkolenia certyfikaty. Wysoko oceniając naszą pracę, zapowiedział także, że jako przedstawiciel władz miasta i gminy zapewnia współpracę przy realizacji podobnych projektów w przyszłości. Nas natomiast najbardziej cieszyło to, że także i tym razem sami uczestnicy byli bardzo zadowoleni z zajęć, a kilka osób zapowiedziało, że swoje dalsze życie zwiąże z niesieniem pomocy seniorom.

 

Trzecią edycję bezpłatnego szkolenia dla opiekunów osób starszych „Asystent seniora z niepełnosprawnością”, które organizujemy dzięki dofinansowaniu ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego, przeprowadziliśmy w Kostrzynie. Nasza propozycja przeprowadzenia szkolenia spotkała się z bardzo dużym zrozumieniem włodarzy miasta i gminy. Tak więc zadanie organizowaliśmy w partnerstwie z Urzędem Miasta Kostrzyn. Szkoleniu przyznano dużą rangę, otwierał je Burmistrz Miasta i Gminy Kostrzyn pan Szymon Matysek wraz ze swoim zastępcą Waldemarem Biskupskim. Panowie wysłuchali pierwszego z wykładów prowadzonego przez dr n. med. Ewę Zasadzką. Szkolenie wzbudziło wśród mieszkańców miasta i gminy bardzo duże zainteresowanie. Na trzydzieści przewidzianych miejsc było blisko pięćdziesięciu chętnych. Postanowiliśmy przyjąć czterdzieści osób, z których 39 zaliczyło szkolenie. Grupa była bardzo aktywna i niezwykle sympatyczna, każdy z prowadzących zajęcia otrzymywał podziękowaniami i gromkie brawa. Także i tym razem uczestnicy byli bardzo zadowoleni. Certyfikaty ukończenia szkolenia odbierali z rąk pani Barbary Jaskuły – Sekretarza Gminy. Pani Sekretarz podsumowując uznała szkolenie za niezwykle ciekawe i profesjonalne – sama w nim uczestniczyła. Ponieważ sporo osób pozostało na liście rezerwowej pani Sekretarz zwróciła się do nas, w imieniu mieszkańców gminy, z prośbą o jeszcze jedną edycję szkolenia.

 

Ostatnia edycję szkolenia „Asystent seniora z niepełnosprawnością” współfinansowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego przeprowadziliśmy w Poznaniu. Tym razem uczestniczyły w nim same panie, które są opiekunkami społecznymi. W większości były panie zatrudnione w PCK i PKPS, które na co dzień zajmują się usługami opiekuńczymi. Świetna grupa, uczestniczki bardzo aktywne, z dużym zaangażowaniem uczestniczyły w zajęciach, zgłaszały wiele problemów i miały sporo pytań – a prowadzące zajęcia z wielką przyjemnością udzielały odpowiedzi, podpowiadały rozwiązania. To był taki dwustronny profesjonalizm. Dużym zainteresowanie cieszył się zajęcia z psychologiem – psychoterapeutą. Nie tylko mówiono o wypaleniu zawodowym, ale również podejmowano wiele wątków związanych z kontaktami z tzw. trudnymi i wymagającymi podopiecznymi oraz sposobami komunikowania się z rodzinami, często wymagających więcej niż wynika to z obowiązującego zakresu usług opiekuńczych. Należy podkreślić fakt, że panie, oprócz aktywności podczas zajęć, były niezwykle sympatyczne co wpływało na świetną atmosferę szkolenia. Oczywiście każdego dnia szkolenia frekwencja była niemal stu procentowa. Szkolenie ukończyło i odebrało certyfikaty 38 pań.

Oferta dla osób po 60. roku życia. Bezpłatne szkolenie skierowane jest do opiekunów społecznych, wolontariuszy oraz osób, które już opiekują się w domu seniorem lub będą to czynić w przyszłości.
Projekt przygotowaliśmy w partnerstwie z Katedrą Geriatrii i Gerontologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu. Podczas 16. godzinnego szkolenia profesjonalnie przygotowani lekarze przekazują wiedzę teoretyczną z zakresu:
•    podstaw psychologii z elementami umiejętności nawiązania kontaktu
z podopiecznym oraz nauką podstaw empatii,
•    chorób wieku starszego z podziałem na grupy oraz metodyką postępowania z podopiecznym w zależności od przydziału do grupy,
•    podstaw teoretycznych rozpoznawania zagrożeń życia i umiejętności udzielenia pierwszej pomocy.

W trakcie zajęć warsztatowo-ćwiczeniowych profesjonalnie przygotowane pielęgniarki zapoznają uczestników z technikami ułatwiającymi znacznie opiekę nad seniorem:  
•    warsztaty zabiegów pielęgnacyjnych z chorym w różnym stopniu niepełnosprawności: (specjalistyczne karmienie, toaleta i zabiegi higieniczne, sposoby unoszenia i zmiany pozycji, nauka właściwego oddychania, ćwiczenia usprawniające krążenie obwodowe),
•    strategia przeciwodleżynowa.
•    pierwsza pomoc w zagrożeniu zdrowia i życia w warunkach domowych: (praca na fantomach – umiejętność ułożenia pacjenta w pozycji bezpiecznej, zabezpieczenie podstawowych funkcji życiowych, sztuczne oddychanie).,
•    prawidłowe odżywianie i dieta seniora

Po sprawdzeniu stopnia przyswojenia wiedzy uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia kursu.
W ramach uzyskanego dofinansowania zamierzamy przeprowadzić w gminach województwa wielkopolskiego pięć edycji szesnastogodzinnych szkoleń.

Projekt „Senior – asystent seniora z niepełnoprawnością” ruszył z kopyta. Pierwsza edycja szkolenia przeznaczona była dla mieszkańców Gminy Dopiewo. Ponieważ projekt jest współfinansowany ze Środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu ASOS, skierowany jest do osób, które ukończyły 60. rok życia. Okazało się, że szkolenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Limit przewidzianych 30 miejsc został oczywiście przekroczony. Szkolenie w Dopiewie ukończyły aż 43 osoby. Certyfikaty wręczała pani Czesława Leciejewska – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie, który był naszym partnerem. Przez cztery dni uczestnicy spędzali po cztery godziny z prowadzącymi zajęcia. Dwa pierwsze to wykłady dla wszystkich uczestników. Dwa następne to ćwiczenia i warsztaty prowadzone w podziale na dwie grupy. Zajęcia prowadził stały, sprawdzony już zespół: dr n. med. Ewa Zasadzka specjalista w gerontologii i rehabilitacji, i dr n. med. Anna Klatkiewicz, psycholog i psychoterapeuta – pracujące w Katedrze Geriatrii i Gerontologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, na co dzień prowadzące zajęcia ze studentami medycyny, oraz mgr Aleksandra Wielik-Nowak, specjalista w dziedzinie ratownictwa medycznego, mgr pielęgniarstwa Jolanta Plens-Gałąska koordynator na oddziale urologii onkologicznej i licencjonowana pielęgniarka Katarzyna Waraczewska-Wiese, specjalista w długoterminowej opiece rehabilitacyjnej oraz leczeniu ran. Wszystkie zajęcia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, a jak zwykle wiele emocji wzbudzała Suzi – fantom pomocny w zajęciach praktycznych. Grupa była wspaniała, wszyscy chętni uczestniczyli aktywnie w zajęciach. Dla nas najmilszym podsumowaniem szkolenia były wypowiedzi uczestników typu: „szkoda, że to już koniec”, a jedna z uczestniczek napisała dla pani psycholog okolicznościowy wierszyk. Na prośbę uczestników, na zakończenie zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie grupowe.

II edycję szkolenia „Senior – asystent seniora z niepełnosprawnością” przeprowadziliśmy w dniach: 17 – 10 października w Gminie Buk. Niestety, tym razem w szkoleniu wzięło udział tylko 29 osób. Trudno powiedzieć czy zawiodła nieco akcja informacyjna czy też może lokalna społeczność nie była do końca przekonana co do jakości proponowanego szkolenia. Już w trakcie szkolenia, po drugim dniu, wieść gminna się rozniosła i sporo osób wyrażało żal, że w nim nie uczestniczy – niestety po połowie zajęć nie mogliśmy przyjąć żadnej z chętnych osób. Uczestniczące osoby – tym razem były to same panie - aktywnie brały udział w zajęciach, sporym zainteresowaniem cieszył się pokaz sprzętów, połączony z omówieniem użytkowania, pomocnych w opiece nad niepełnosprawnym seniorem. Jak zwykle wszyscy ćwiczyli udzielanie pierwszej pomocy oraz sposoby przenoszenia, ubierania i toalety osoby leżącej. Najbardziej aktywne były panie z Zarządu Rejonowego w Buku Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów. Po szkoleniu otrzymaliśmy od nich piękny list.

III edycję szkolenia „Senior - asystent seniora z niepełnosprawnością” tym razem skierowaną do mieszkańców Miasta i Gminy Kórnik, którzy ukończyli 60. rok życia. Po naszym pierwszym szkoleniu zgłosiło się wielu mieszkańców gminy, którzy ukończyli 60. rok życia. Najstarsza uczestniczka miała 82 lata, a z wielką chęcią wykonywała wiele ćwiczeń. Grupa seniorów była bardzo liczna, znacznie przewyższająca zaplanowaną liczbę trzydziestu osób, i naprawdę wspaniała. Nie chodzi tu tylko o frekwencję czy aktywny udział w zajęciach. Szkoleniu towarzyszyła przesympatyczna atmosfera stworzona oczywiście przez samych uczestników. Zajęcia odbywały się we wnętrzach bardzo sympatycznego lokalu, z przemiłą właścicielką i świetną obsługą cateringową. Zajęcia każdego dnia przedłużały się z powodu wielu pytań, aktywności i dociekliwości szkolących się. Na zakończenie wszyscy żałowali, że to już koniec. Uczestnicy, a było ich czterdziestu trzech, otrzymali certyfikaty i książki – poradniki opieki nad osobą straszą. My otrzymaliśmy bukiety kwiatów i pamiątki od Pani Dyrektor OPS oraz zaproszenie do organizacji kolejnych szkoleń. Nie obyło się oczywiście bez pamiątkowych zdjęć, a od jednej z uczestniczek, po szkoleniu otrzymaliśmy przemiły list.

Czwartą edycję szkolenia „Senior – asystent seniora z niepełnosprawnością” przeznaczonego dla osób po 60. roku życia, które prowadzimy dzięki dotacji uzyskanej z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w ramach programu ASOS, przeprowadziliśmy w Kostrzynie. W dniach od 21 do 24 listopada ponownie gościliśmy w przyjaznym naszej fundacji Gminie. Po pierwszym szkoleniu przeznaczonym dla opiekunów osób starszych okazało się, że także wśród starszych mieszkańców Miasta i Gminy Kostrzyn jest spore zapotrzebowanie na takie szkolenie. Także tym razem na rozpoczęciu zawitali włodarze regionu: Burmistrz Miasta i Gminy Kostrzyn pan Szymon Matysek wraz ze swoim zastępcą Waldemarem Biskupskim. Także i tym razem mieliśmy nadkomplet. Każdego dnia frekwencja była stu procentowa, no może poza jednym dniem, kiedy to członkowie chóru mieli wcześniej zaplanowany występ. Uczestnicy z dużym zainteresowaniem poznawali nowości w sprzęcie rehabilitacyjnym i wspomagającym opiekę nad seniorem. Z dużą ciekawością wysłuchali także wykładu dr n. med. Ewy Zasadzkiej i aktywnie brali udział w ćwiczeniach z pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia. Szkolenie ukończyło 41 osób, z czego 38 miało ukończone 60. lat.

Ostatnia w bieżącym roku edycja szkolenia „Senior – asystent seniora z niepełnosprawnością” skierowana była do mieszkańców wsi Dąbrowa. Zawitaliśmy tam na ich wyraźną prośbę. Pomimo, że wieś należy do gminy Dopiewo, w której szkolenie już przeprowadziliśmy, to odległości nie pozwoliły wszystkim na uczestnictwo w tamtym szkoleniu, a wieści rozchodzą się szybko i tak też zostaliśmy zasypani prośbami o organizacje szkolenia we wsi nieco bliżej położonej Poznania. Ponieważ zawsze kierujemy się potrzebami mieszkańców postanowiliśmy, że właśnie w Dąbrowie odbędzie się czwarte szkolenie. Sołtys – Krzysztof Dorna wziął sprawy w swoje ręce. Pomógł w akcji plakatowo - ulotkowej, zachęcił do współpracy panią Elżbietę Zapłatę – Szwedziak – dyrektor tamtejszej szkoły podstawowej. Pomimo przedświątecznego okresu, przez cztery dni grudnia spotykaliśmy się w małej, wiejskiej, ale przeuroczej szkole im Astrid Lindgren. Seniorzy z zaciekawieniem wysłuchiwali wykładów i czynnie uczestniczyli w zajęciach praktycznych. Oczywiście na zakończenie otrzymałyśmy w prezencie świąteczne kwiaty.

Newsletter