Nasze wydawnictwa

Przy współpracy z naszymi partnerami: Katedrą Geriatrii i Gerontologii UM w Poznaniu oraz Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu przygotowaliśmy publikację instruktażową dla opiekunów osób zależnych pt.: „Poradnik Asystenta Seniora czyli co każdy opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej wiedzieć powinien".

Do rąk Państwa przekazujemy podręcznik instruktażowy, który jest swoistym vademecum dla opiekuna.  Zależało nam na tym, aby zawarte w nim treści były pomocne każdej osobie, która opiekuje się seniorem lub osobą przewlekle chorą w warunkach domowych, a także instytucjonalnych. W poradniku odnajdziecie Państwo odpowiedzi na wiele nurtujących opiekuna kwestii. Znajdują się w nim informacje dotyczące występujących, szczególnie w wieku starszym, chorób i sposobu rozpoznawania ich. Uzyskacie wiedzę związaną z opieką i pielęgnacją podopiecznego oraz w jaki sposób walczyć z odleżynami.  Nauczycie się jak radzić sobie w sytuacji zagrożenia życia oraz w jaki sposób dbać o prawidłowe odżywianie seniora. To, co również jest bardzo ważne, a często przez opiekuna pomijane to kwestie zadbania o siebie – podpowiemy, w jaki sposób radzić sobie z emocjami i jak przeciwdziałać wypaleniu. Omówiliśmy także prawne kwestie związane z opieką na osobą przewlekle chorą oraz wskazaliśmy miejsca i instytucje pomocne w tym względzie.

                  

W ramach naszej działalności, którą prowadzimy od sześciu lat, spotykamy się z opiekunami faktycznymi osób niesamodzielnych, zarówno tych niepełnoletnich jak i seniorów. Osobami, które pełnią tę rolę zawodowo jak i członkami rodzin: współmałżonkami, dziećmi, a nawet wnukami. Niestety, opiekunowie osób zależnych wciąż jeszcze pozostawieni są sami sobie. Nie mają wystarczającego wsparcia fachowego i pozbawieni są jakiejkolwiek pomocy psychologicznej. Sporym wyzwaniem dla opiekuna jest także umiejętność załatwienia spraw formalnych i prawnych oraz wiedza gdzie, do kogo i w jakiej sytuacji zwrócić się o pomoc. Zazwyczaj osoba sprawująca opiekę nad najbliższym członkiem rodziny nie zdaje sobie sprawy z tego, jakie przysługują jej prawa. 

Tak niska świadomość należnych opiekunom i ich podopiecznym praw i przywilejów skłoniła nas do włączenia do naszych szkoleń zajęć z  zakresu prawnego i instytucjonalnego wsparcia opiekunów i podopiecznych. Dzięki partnerstwu i bezinteresowności Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy Spółka Komandytowa oraz wsparciu finansowemu otrzymanemu z Samorządu Województwa Wielkopolskiego trafia do Państwa rąk kolejny informator z cyklu: „Co każdy opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej wiedzieć powinien”, pt.  „ Prawne i instytucjonalne wsparcie osób niepełnosprawnych i ich opiekunów”.

           

Newsletter