Nasze motto...

"Każdy, u schyłku swego życia, powinien otrzymać należną pomoc w godnym przeżyciu ostatnich lat, a każda rodzina wsparcie w opiece nad seniorem rodu"

Działalność szkoleniowa

Działalność fundacji postanowiliśmy skupić w pierwszym rzędzie na przygotowaniu profesjonalnych szkoleń przeznaczonych dla osób, które już opiekują się osobą straszą lub swoje przyszłe życie chcą poświęcić asyście osoby starszej.

Zobacz więcej

Aktualności

 

Szkolenie w Gnieźnie

10 października 2021 roku

Tegoroczny sezon szkoleniowy zakończyliśmy pobytem w Gnieźnie. Także w tym mieście, po raz kolejny, ramach szkoleń podnoszących kompetencje osób świadczących pomoc seniorom i osobom niepełnosprawnym, przeszkoliliśmy grupę 35 opiekunek zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Uczestnicy zdobyli wiedzę z podstawowych oraz złożonych czynności dnia codziennego, a także z profilaktyki przeciwodleżynowej. Uczestniczyli w warsztatach psychologicznych dotyczących sposobów przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu wraz z elementami umiejętności nawiązania kontaktu z podopiecznym.

Newsletter