Projekty 2018 rok

Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego

 

   Tak, jak i w latach poprzednich, również w bieżącym roku przystąpiliśmy do otwartego konkursu ofert w ramach zadania publicznego: „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – realizacja działań na rzecz wsparcia rodzin i opiekunów osób starszych niesamodzielnych” ogłoszonego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Nasza oferta dotyczyła kontynuacji szkoleń przeznaczonych dla opiekunów osób starszych. W ramach wypracowanego programu szkolenia prowadzimy zajęcia z zagadnień dotyczących szeroko pojętej opieki nad osobą starszą niesamodzielną, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznej nauki codziennych zajęć opiekuńczych jak ubieranie, karmienie, toaleta czy zmiana pozycji podopiecznego. Zajęcia prowadzi wyspecjalizowana kadra wykładowców i trenerów. Naszymi partnerami, tak, jak w latach ubiegłych są: Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu. Tym razem swą ofertę szkoleniową skierowaliśmy do mieszkańców dwóch gmin: Wrześni i Środy Wielkopolskiej.

Szkolenie we Wrześni inaugurowało naszą tegoroczną działalność szkoleniową. Miło nam donieść, że  tak dużego zainteresowania szkoleniem „Asystent seniora z niepełnosprawnością” nie spodziewaliśmy się. Z dumą donosimy, że wzięło w nim udział aż 41 osób, które otrzymały certyfikaty potwierdzające jego ukończenie. Uczestniczki, bo tym razem były to same panie, odbierały certyfikaty z rąk pani Anny Prusak, dyrektor OPS we Wrześni. Te edycję przygotowaliśmy w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Wrześni, który dołożył wszelkich starań, aby szkolenie przebiegło jak najsprawniej. Przez cztery dni, tj. 20,21,25 i 26  czerwca spotykaliśmy się jak zwykle popołudniami na cztery godziny. Było wiele pytań, a wątpliwości jak zwykle rozwiewała nasza świetna kadra:  dr n, med. Ewa Zasadzka, dr n. med. psychoterapeuta Anna Klatkiewicz i mgr pielęgniarstwa, ratownik medyczny Aleksandra Wielik-Nowak oraz  mgr pielęgniarstwa Jolanta Plens-Gałąska i Katarzyna Waraczewska-Wiese.

Dzięki współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Środzie Wielkopolskiej drugą edycję szkolenia „Asystent seniora z niepełnosprawnością” dedykowaliśmy mieszkańcom tego miasta. Przez cztery dni, tj. 5, 6, 12 i 13 września zespół naszych wykładowców prowadził wykłady i zajęcia warsztatowe z zakresu opieki nad osobą niesamodzielną. Tym razem mieliśmy same słuchaczki. Dużym zainteresowaniem cieszyło się spotkanie z psycholog –psychoterapeutą dr n.med. Anną Klatkiewicz. Padało sporo pytań dotyczących wypalenia opiekuna w sytuacji długoterminowej opieki, i w jaki sposób z tym problemem sobie radzić. Panie chętnie ćwiczyły resuscytację krążeniowo – oddechową, układanie osoby w pozycji bezpiecznej oraz sposoby postępowania w zadławieniach.

 Projekt współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego

 

     Kolejny raz nasz projekt „Szkolenie dla opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych” uzyskał pozytywną opinię i otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Otrzymane środki, w ramach programu: Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji. Dzięki dofinansowaniu przeprowadzimy cztery edycje szkoleń. Tym razem dla mieszkańców: Wrześni, Rawicza, Gminy Oborniki i Poznania.

Po raz kolejny zawitaliśmy do Wrześni.  Przez cztery kolejne  dni uczestniczki, bo tym razem były same panie, poznawały tajniki opieki nad seniorem i osobą niepełnosprawną. Jak zwykle dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z udzielania pierwszej pomocy oraz zajęcia warsztatowe. Panie poznawały także różne udogodnienia bardzo przydatne w codziennej opiece oraz sposoby i metody zmiany pozycji oraz przenoszenia podopiecznego, toalety ciała i ubierania.  Także i tym razem grupa była bardzo aktywna. Poruszano sporo indywidualnych sytuacji, zadawano wiele pytań. Także i tym razem szkolenie przeprowadziliśmy w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Wrześni.  Grupa bardzo aktywna, 35 pań zaliczyło szkolenie i odebrało certyfikaty oraz nasze podręczniki – pomocne w codziennej opiece.

Tym razem, z racji odległości, postanowiliśmy przeprowadzić szkolenie przez dwie kolejne soboty: 29 września i 6 października. Zajęcia odbywały się w przyjaznych wnętrzach Szkoły Podstawowej nr 6 w Rawiczu, a naszym partnerem była Gmina Rawicz, Bardzo dużą pomoc w  zorganizowaniu szkolenia  otrzymaliśmy od pań pracujących w Punkcie Wsparcia Seniora działającego w ramach Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu za co serdecznie dziękujemy. Liczny zespół kursantów, aż 44 osoby uczestniczyły w szkoleniu. Cieszy, że tym razem bardzo liczna grupa młodych osób. Pomimo, że w każdym dniu spędzaliśmy ze sobą 8 godzin, nikt się nie nudził. Wszyscy bardzo chętnie uczestniczyli we wszystkich zajęciach, a największym zainteresowaniem cieszyła się nauka ułożenia podopiecznego w pozycji bezpiecznej zarówno dla ratowania życia jak i wykonania toalety oraz zmiany pozycji podopiecznego z leżącej do siedzącej. Jak zwykle próbnie myliśmy włosy za pomocą nowości jaką są jednorazowe czepki. Wszyscy zaliczyli egzaminy sprawdzające przyswojenie przekazywanej podczas szkolenia wiedzy. Wszyscy otrzymali certyfikaty udziału w szkoleniu oraz książki – poradniki asystenta seniora, wydane przez naszą fundację.

W tym roku ponownie zawitaliśmy w Obornikach. Okazało się, że zapotrzebowanie na nasze szkolenie: Asystent seniora i osoby z niepełnosprawnością jest bardzo duże. Miło nam donieść, że tak licznej grupy jeszcze nigdy nie mieliśmy. Otóż na przewidywane 30 miejsc mieliśmy aż 46 osób, które chciały uczestniczyć w szkoleniu. Oczywiście przyjęliśmy wszystkich i właśnie aż tyle certyfikatów rozdaliśmy. Każdego dnia  w zajęciach uczestniczyli praktycznie wszyscy.  Tym razem wśród licznych pań mieliśmy także trzech panów. Chętnie brali udział w zajęciach, szczególnie w ćwiczeniu sposobów dźwigania, przenoszenia i zmiany pozycji ciała. Z dużym zainteresowaniem spotkało się szkolenie z udzielania pierwszej pomocy. Padało sporo pytań związanych z postępowaniem w sytuacji zadławień, oparzeń oraz powstania różnego rodzaju ran.

Cykl bezpłatnych szkoleń współfinansowanych ze środków PFRON będących w 2018 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego zakończyliśmy szkoleniem w Poznaniu. I tym razem także padł swoisty rekord. Do szkolenia zgłosiło akces  aż 48 osób, z czego wzięło w nim udział 46 osób. Tym razem bardzo chętnie ćwiczyliśmy pozycję bezpieczną, podnoszenie osoby leżącej na brzuchu i plecach. Również panowie bardzo aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Szczególnie w ramach ćwiczeń z udzielania pierwszej pomocy i ratowania życia. Dr Ewa Zasadzka odpowiadała na szereg pytań dotyczących działania w postępującej demencji oraz rozpoznawania choroby Parkinsona. Jak zwykle z zaciekawieniem uczestnicy zapoznawali się z nowinkami  ułatwiającymi opiekę nad seniorem i osobą niepełnosprawną a także technikami zmiany pozycji ciała, przenoszenia z łóżka na wózek, wykonywania toalety czy zmiany pampersów.

 

Newsletter