Nasze motto...

"Każdy, u schyłku swego życia, powinien otrzymać należną pomoc w godnym przeżyciu ostatnich lat, a każda rodzina wsparcie w opiece nad seniorem rodu"

Działalność szkoleniowa

Działalność fundacji postanowiliśmy skupić w pierwszym rzędzie na przygotowaniu profesjonalnych szkoleń przeznaczonych dla osób, które już opiekują się osobą straszą lub swoje przyszłe życie chcą poświęcić asyście osoby starszej.

Zobacz więcej

Obiady na kółkach

Z myślą o tych seniorach, którzy mieszkają samotnie, mają problemy z poruszaniem się lub po prostu nie mają już chęci i siły gotować obiadów tylko dla siebie, stworzyliśmy specjalną ofertę „Obiady na Kółkach”

Zamów

Nasi partnerzy

Fundacja nie jest w stanie funkcjonować sama. W celu realizacji przyjętej misji i celów musi mieć grono partnerów, którym dobro starszego, szczególnie  samotnego człowieka również leży na sercu.  Dlatego też z każdym miesiącem naszego istnienia zwiększamy krąg instytucji, uczelni, i firm, z którymi współpracujemy lub które nas wspierają przy określonych projektach.

Naszymi partnerami są:

  1. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – Katedra Geriatrii i Gerontologii
  2. Wielkopolska Izba Lekarska w Poznaniu
  3. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
  4. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy FLANDRIA
  5. Stowarzyszenie Medycyna Polska Oddział w Poznaniu
  6. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Jedność” Czapury-Wiórek
  7. STANLEY-MED s.c. A. Kluczyńska, R. Jerzyk

Newsletter