Nasze motto...

"Każdy, u schyłku swego życia, powinien otrzymać należną pomoc w godnym przeżyciu ostatnich lat, a każda rodzina wsparcie w opiece nad seniorem rodu"

Działalność szkoleniowa

Działalność fundacji postanowiliśmy skupić w pierwszym rzędzie na przygotowaniu profesjonalnych szkoleń przeznaczonych dla osób, które już opiekują się osobą straszą lub swoje przyszłe życie chcą poświęcić asyście osoby starszej.

Zobacz więcej

Nasi partnerzy

Fundacja nie jest w stanie funkcjonować sama. W celu realizacji przyjętej misji i celów musi mieć grono partnerów, którym dobro starszego, szczególnie  samotnego człowieka również leży na sercu.  Dlatego też z każdym miesiącem naszego istnienia zwiększamy krąg instytucji, uczelni, i firm, z którymi współpracujemy lub które nas wspierają przy określonych projektach.

Naszymi partnerami są:

  1. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – Katedra Geriatrii i Gerontologii
  2. Wielkopolska Izba Lekarska w Poznaniu
  3. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
  4. Kancelaria Prawna Jarzyński & Wspólnicy Spółka Komandytowa
  5. Stowarzyszenie Medycyna Polska Oddział w Poznaniu
  6. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Jedność” Czapury-Wiórek
  7. STANLEY-MED s.c. A. Kluczyńska, R. Jerzyk

Newsletter