Projekty 2022 Rok

Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego

 

        W bieżącym roku, po raz kolejny złożyliśmy ofertę w konkursie ogłoszonym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej. Tym razem projekt dotyczył działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz przeciwdziałania wypaleniu opiekuńczemu opiekunów osób starszych. Nasza oferta na przygotowanie i prowadzenie szkoleń dla osób opiekujących się seniorem w warunkach domowych „Asystent seniora (kontynuacja)” zyskała bardzo wysoką ocenę członków komisji. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu w bieżącym roku możemy przeprowadzić dwa bezpłatne szkolenia dla około 70 osób. Kadra sprawdzona, świetnie przygotowana, szesnastogodzinne programy gotowe, a podręczniki i materiały szkoleniowe skompletowane. Pierwsze szkolenie jeszcze przed wakacjami przewidzieliśmy w Gminie Dopiewo, natomiast drugie, dla mieszkańców miasta i powiatu Konin, tuż po wakacyjnej przerwie.

        W Gminie Dopiewo gościliśmy już po raz trzeci i pomimo tego wciąż szkolenie dla opiekunów osób starszych i niesamodzielnych cieszy się tam ogromnym zainteresowaniem. Tegoroczna frekwencja przeszła nasze wszelkie oczekiwania. Przewidywaliśmy udział trzydziestu osób. Okazało się, że chętnych jest bardzo dużo, niestety maksymalnie mogliśmy przyjąć czterdzieści osób. Oczywiście wszyscy uczestnicy ukończyli szkolenie otrzymując od nas certyfikaty oraz dwa podręczniki wydane przez naszą fundację. Bezpłatne szkolenie „Asystent seniora (kontynuacja)” przeprowadziliśmy w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dopiewie. Takiej współpracy życzylibyśmy sobie zawsze: konkretna, rzetelna i profesjonalna. Podziękowania dla dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji za, jak zwykle, perfekcyjnie przygotowane sale do przeprowadzenia szkolenia. Oczywiście nie sposób nie wspomnieć o uczestnikach szkolenia. Panie i jeden „rodzynek” - młody mężczyzna, przez cztery dni bardzo aktywnie uczestniczyli we wszystkich zajęciach. Nasze wykładowczynie i panie prowadzące ćwiczenia podkreślały świetną atmosferę i aktywność uczestników.

        Jak zwykle każdy z uczestników otrzymał certyfikat dokumentujący udział w szkoleniu oraz zestaw materiałów dydaktycznych, a także książkę poradnik wydaną przez naszą fundację pt. „Poradnik asystenta seniora. Co każe opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej wiedzieć powinien”

        Przez kolejne dwie soboty: 3 i 10 września prowadziliśmy szkolenia dla opiekunów osób starszych wywodzących się z terenu powiatu konińskiego. W bezpłatnym kursie współfinansowanym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego wzięło udział czterdzieści osób. Super grupa, bardzo zaangażowana. Uczestnicy, korzystając z wiedzy naszych specjalistów, zadawali wiele pytań oraz zgłaszali szereg problemów, z którymi borykają się w trakcie sprawowania codziennej opieki nad swoimi podopiecznymi. Jak zwykle największym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z umiejętności postępowania w sytuacji zagrożenia życia. Wszyscy ćwiczyli i opanowali umiejętność zmiany pozycji ciała: pozycje bezpieczną, która wykorzystywania jest w codziennych czynnościach: mycia, zmiany pampersa, pościeli oraz podnoszenia i przenoszenia. Ćwiczenia odbywały się nie tylko na naszym fantomie Suzi, ale także na sobie wzajemnie. 40 osób, panie i jeden pan zaliczyli egzaminy sprawdzające zdobytą wiedzę otrzymując certyfikaty udziału w szkoleniu oraz podręczniki przygotowane przez naszą fundację..

        Jak zwykle każdy z uczestników otrzymał certyfikat dokumentujący udział w szkoleniu oraz zestaw materiałów dydaktycznych, a także książkę poradnik wydaną przez naszą fundację pt. „Poradnik asystenta seniora. Co każe opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej wiedzieć powinien”

Cieszymy się, że nasza działalności związana ze szkoleniami przeznaczonymi dla opiekunów seniorów i osób zależnych znana jest coraz szerszym kręgom nie tylko w województwie ale także w kraju. W minionym roku prowadziliśmy szkolenia w województwie dolnośląskim, a w bieżącym - w województwie zachodniopomorskim. Tym razem w marcu zawitaliśmy do Darłowa. W ramach projektu „Seniorze trzymaj formę” współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej prowadziliśmy szkolenie dla opiekunów faktycznych z tamtego terenu. Nasi specjaliści uczyli zmian pozycji i sposobów przenoszenia z pozycji siedzącej do leżącej oraz umiejętności prowadzenia wózka inwalidzkiego w trudnych warunkach np. zjazdu i wjazdu po schodach. Szkolili z podstawowych zasad codziennej opieki takich jak ubieranie, karmienie i mycie. Dużym zainteresowaniem cieszyła się część szkolenia poświęcona udzielaniu pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia.

„Opieka nad osobą zaburzoną psychicznie” – to temat szkolenia, które nasze specjalistki przeprowadziły dla opiekunów faktycznych osób zależnych z terenu Gminy Kotla w Województwie Dolnośląskim. Tematyka trudna, ale jak zwykle daliśmy radę. Uczestnicy byli aktywni, zadawali sporo pytań związanych ze sprawowaniem codziennej opieki nad najbliższą osobą. Dr nauk medycznych, psycholog, psychoterapeuta Anna Klatkiewicz i dr nauk medycznych Ewa Zasadzka przez kolejne dwa dni przekazywały szereg ważnych informacji oraz rozwiewały wątpliwości zgłaszane przez uczestników szkolenia. Panie zapoznały uczestników z charakterystyka chorób psychicznych: psychoza, schizofrenia, depresja, nerwica, choroby lękowe. Omówiły zaburzenia psychiczne w chorobach somatycznych, najważniejsze objawy zaburzeń lub choroby psychicznej oraz aspekt medyczny opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi.

W ramach współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem Oddział w Poznaniu przeszkoliliśmy grupę 32 osób wykonujących zawód opiekuna. Przez cztery kolejne dni prowadziliśmy szkolenie „Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej w ramach wzmacniania kompetencji osób świadczących pomoc seniorom i osobom zależnym. Wykłady, pokazy i ćwiczenia prowadzone przez naszą kadrę: pracowników naukowych Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu oraz wysoko wykwalifikowane pielęgniarki ze specjalnością geriatrii i opieki długoterminowej. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem , uczestnicy byli zaangażowani podczas zajęć i zadowoleni z uzyskanej wiedzy. My mamy nadzieje, że szkolenie przyczyni się po polepszenia jakości wykonywanych w Poznaniu usług opiekuńczych.

 

Newsletter