Projekty 2021 rok

Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego

 

        Niestety, w bieżącym roku naszą ofertę na prowadzenie bezpłatnych szkoleń dla opiekunów osób starszych i niesamodzielnych złożyliśmy tylko w jednym konkursie. W konkursie ogłoszonym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Wpływ na to miała oczywiście sytuacja epidemiologiczna kraju. Naszych szkoleń, które w dużej części składają się z zajęć warsztatowych nie sposób przeprowadzać on-line, a poza tym nasi odbiorcy często nie mają możliwości lub po prostu nie korzystają z Internetu. W związku z tym przygotowaliśmy się na przeprowadzenie tylko jednego szkolenia. Najprawdopodobniej brak szkoleń w minionym roku spowodował, że nie mieliśmy żadnego problemu z naborem uczestników, mieliśmy bardzo dużo chętnych.

        Zainteresowanie szkoleniem „Asystent seniora z niepełnosprawnością” wśród mieszkańców Gminy Oborniki przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Z powodu obostrzeń covidowych zakładaliśmy, że tym razem grupa szkolących się osób nie powinna oscylować między dwudziestoma a trzydziestoma osobami, tymczasem w szkoleniu uczestniczyły aż 44 osoby. Nie sposób było komukolwiek odmówić, tym bardziej, że w minionym roku nie prowadziliśmy bezpłatnych szkoleń dla osób opiekujących się seniorem w warunkach domowych. Udało się nam przygotować szkolenie jeszcze przed wakacjami.  Spotkaliśmy się z uczestnikami czterokrotnie w ostatnich dniach czerwca i z początkiem lipca.  Korzystając z pięknej pogody, ze względów przestrzegania wskazań sanitarnych, postanowiliśmy aby te zajęcia, które były prowadzone dla wszystkich jednocześnie odbywały się na świeżym powietrzu. Jak zwykle największe zainteresowanie wzbudzały warsztaty z codziennej opieki na osobą leżącą oraz ćwiczenia w ramach zajęć z postępowania w sytuacjach zagrażających życiu. Kadra szkoląca, wywodząca się z Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu jak zwykle zdała świetnie swój egzamin, profesjonalnie prowadząc zajęcia i została bardzo dobrze przyjęta i oceniona przez uczestników.

        Jak zwykle każdy z uczestników otrzymał certyfikat dokumentujący udział w szkoleniu oraz zestaw materiałów dydaktycznych, a także książkę poradnik wydaną przez naszą fundację pt. „Poradnik asystenta seniora. Co każe opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej wiedzieć powinien”

Fundacja, poza projektami, które otrzymują dofinansowanie i dzięki czemu są dla uczestników bezpłatne, prowadzi także szkolenia odpłatne prowadzone dla opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych zatrudnianych w Gminnych i Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej oraz w domach opieki. W bieżącym roku przeprowadziliśmy trzy szkolenia podnoszące kwalifikacje osób świadczących pomoc osobom zależnym.

Nasza oferta szkoleniowa okazała się najbardziej atrakcyjną w konkursie ogłoszonym przez Gminę Kotla w Województwie Dolnośląskim. Konkurs ofert dotyczący przeszkolenia opiekunów osób niesamodzielnych Gmina realizowała w ramach uzyskanych przez nią środków unijnych. Tym sposobem po raz pierwszy z ofertą szkoleń wyszliśmy poza obszar naszego województwa. Przez dwa dni grupa mieszkańców Gminy Kotla uczestniczyła w sześciogodzinnych szkoleniach - w zajęciach warsztatowych oraz wykładach, z zakresu codziennej opieki, zabiegów pielęgnacyjnych wykonywanych u osób o różnym stopniu niepełnosprawności tj. toalety i karmienia, sposobów zmiany pozycji, przenoszenia, strategii przeciwodleżynowej oraz sposobów domowego usprawniania osoby leżącej.

W tym roku po raz kolejny zawitaliśmy do Wrześni. Tym razem trzydzieści opiekunek zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, w ramach szkoleń z cyklu wzmacniania kompetencji osób świadczących pomoc seniorom i osobom zależnym, zapoznało się z najnowszymi technikami przemieszczania za pomocą funkcjonalnych i innowacyjnych urządzeń. Tym razem pokaz i szkolenie z obsługi podnośników jezdnych pomógł nam przeprowadzić pan Dariusz Bogdanowicz z firmy WINNCARE Polska, która produkuje urządzenia bardzo wspomagające pracę opiekuna. Nie zabrakło oczywiście warsztatów z tradycyjnych metod przemieszczania i zmian pozycji osoby niepełnosprawnej. Z dużym zainteresowaniem spotkał się także moduł dotyczący przeciwdziałaniu powstawania odleżyn, oraz omówienia odpowiedniego zastosowania środków przeznaczonych do opatrywania ran. Ponadto panie uczestniczyły w wykładzie dotyczącym postępowania w trakcie opieki nad osobą niepełnosprawną agresywną lub cierpiącą na depresję, osobą chorą na: Alzheimera, stwardnienie rozsiane oraz schizofrenię. przy pomocy urządzeń wspomagających.

Tegoroczny sezon szkoleniowy zakończyliśmy pobytem w Gnieźnie. Także w tym mieście, po raz kolejny, ramach szkoleń podnoszących kompetencje osób świadczących pomoc seniorom i osobom niepełnosprawnym, przeszkoliliśmy grupę 35 opiekunek zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Uczestnicy zdobyli wiedzę z podstawowych oraz złożonych czynności dnia codziennego czyli: ocena podstawowych oraz złożonych czynności dnia codziennego. Zabiegów pielęgnacyjnych: toaleta, karmienie, zmiana pozycji ciała, profilaktyka przeciwodleżynowa oraz z najnowszych osiągnięć technicznych ułatwiających opiekę, a także z profilaktyki przeciwodleżynowej. Wysłuchali wykładu omawiającego postępowanie w trakcie opieki nad osobą chorą na: Alzheimera, stwardnienie rozsiane oraz schizofrenię a także dotyczącego opieki nad osobą niepełnosprawną agresywną lub cierpiącą na depresję. Uczestniczyli w warsztatach psychologicznych dotyczących sposobów przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu wraz z elementami umiejętności nawiązania kontaktu z podopiecznym oraz nauką podstaw empatii.

 

Newsletter