Aktualności

15 listopada 2023 roku

W ramach współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem Oddział w Poznaniu przeszkoliliśmy grupę 20 osób wykonujących zawód opiekuna. Przez cztery kolejne dni prowadziliśmy szkolenie „Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej w ramach wzmacniania kompetencji osób świadczących pomoc seniorom i osobom zależnym.

12 września 2023 roku

Przez kolejne dwie soboty: 2 i 9 września prowadziliśmy szkolenia dla opiekunów osób starszych wywodzących się z terenu Czarnkowa oraz Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego. W bezpłatnym kursie „Asystent seniora” współfinansowanym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego wzięło udział trzydzieści dziewięć osób. Pomimo pięknych weekendowych dni wszyscy wytrzymali 16 godzinne szkolenie i bardzo aktywnie uczestniczyli w zajęciach.

30 maja 2023 roku

W Dopiewo już dwukrotnie prowadziliśmy szkolenia dla opiekunów seniora i osoby z niepełnosprawnością „Asystent seniora” , które skierowane były dla mieszkańców gminy, za każdym razem były to bezpłatne szkolenia, współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego i cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Tym razem w ramach naszej odpłatnej działalności statutowej szkoliliśmy opiekunki trudniące się opieką zawodowo. Przez cztery kolejne dni prowadziliśmy szkolenie „Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej w ramach wzmacniania kompetencji osób świadczących pomoc seniorom i osobom zależnym”.

Newsletter