"Szkolenie Asystent seniora z niepełnosprawnością"

Projekt skierowany w szczególności do opiekunów faktycznych, wolontariuszy i osób, które już opiekują się w domu seniorem lub będą to czynić w przyszłości.

 Szkolenie przygotowane wspólnie z Katedrą Geriatrii i Gerontologii Uniwersytetu Medycznego im K. Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu.  

Opracowany schemat szkolenia:

Dwa pierwsze spotkania to wykłady i pokazy dla wszystkich uczestników.

 Pierwszy dzień to spotkanie z dr n. med. Ewą Zasadzką – pracownikiem naukowym Katedry Geriatrii i Gerontologii UM w Poznaniu.  W trakcie czterogodzinnego spotkania pani doktor prowadzi  wykład: Podstawy geriatrii i specyfika pacjenta niepełnosprawnego. (4 h)

 Cel spotkania:

 • Zapoznanie ze specyfiką procesu starzenia
 • Zapoznanie z najczęściej występującymi dolegliwościami i objawami chorobowymi u osób starszych oraz omówienie takich jednostek jak choroba Alzhaimera i Parkinsona.
 • Umiejętność różnicowania i reagowania w nagłych sytuacjach
 • Specyfika postępowania z pacjentem cierpiącym na otępienie
 • Opieka nad pacjentem leżącym oraz dyskusja nad aktualnymi problemami spotykanymi podczas opieki nad chorą osobą starszą

Drugi dzień szkolenia to dwa spotkania:

Mgr Aleksandra Wielik-Nowak, specjalista w dziedzinie ratownictwa medycznego prowadzi zajęcia z podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy zgodnie z Wytycznym Europejskiej Rady Resuscytacji  z 2010r.

 Temat zajęć: Wybrane zagadnienia z pierwszej pomocy dla osób dorosłych (2h)

 Cel spotkania:

 • Uświadomienie uczestnikom celowości udzielania pierwszej pomocy i podjęcia działań ratujących życie.
 • Uczestnicy znają zagadnienie prawne dotyczące pierwszej pomocy.
 • Potrafią ocenić poszkodowanego wg. schematu ABC.
 • Znają zasady wykonywania resuscytacji krążeniowo –oddechowej.
 • Potrafią udzielić pomocy w zadławieniu.
 • Znają zasady postępowania w urazach, amputacjach, ranach, krwawieniach, oparzeniach.
 • Znają zasady postępowania w zagrożeniach środowiskowych (porażenie prądem, użądlenia, ukąszenia, wychłodzenie/przegrzanie organizmu).
 • Potrafią rozpoznać i postępować w sytuacji nagłego zachorowania (nagłe zatrzymania krążenia, udar mózgu, napad drgawkowy, hipo/hiperglikemia, zatrucia, omdlenia, przegrzanie organizmu, duszność, ból w klatce piersiowej).

Kolejne dwie godziny to spotkanie z dr n. med. Anną Klatkiewicz, psychologiem i psychoterapeutą – pracownikiem naukowym Katedry Geriatrii i Gerontologii UM w Poznaniu.

Temat zajęć:  Psychologiczne aspekty sprawowania funkcji asystenta osoby niepełnosprawnej lub starzejącej się z elementami komunikacji interpersonalnej

 Cel spotkania:

 • Nabycie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktu z osobą podopieczną.
 • Nabycie umiejętności rozwiązywania trudnych sytuacji interpersonalnych w relacji z osobą podopieczną.
 • Zwiększenie świadomości obciążenia emocjonalnego i fizycznego związanego z wypełnianiem roli asystenta osoby niepełnosprawnej lub starzejącej się.
 • Nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem i sytuacją przeciążenia.

Przewidywane efekty kształcenia:

Po zakończonych zajęciach uczestnik / uczestniczka zajęć będzie:

 • Znać i rozumieć podstawowe trudności związane z opieką nad osobą niepełnosprawną, bądź starzejącą się.
 • Znać i rozumieć podstawowe potrzeby i różne sposoby ich okazywania przez osoby niepełnosprawne, bądź starzejące się.
 • Znać i rozumieć podstawowe zasady nawiązywania kontaktu z osobami podopiecznymi.
 • Znać i rozumieć sposoby rozwiązywania sytuacji konfliktowych pomiędzy asystentem a osobą podopieczną.
 • Znać i rozumieć pojęcie: zespołu przewlekłego przemęczenia, przewlekłego stresu i wypalenia zawodowego.
 • Rozumieć potrzebę i konieczność dbania o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne podczas wypełniania roli osoby opiekującej się innymi.
 • Znać zagrożenia wynikające z zaniedbania własnych potrzeb fizycznych i psychicznych, podczas sprawowania opieki nad innymi.
 • Znać sposoby radzenia sobie ze stresem i przeciążeniem.
 • Posiadać umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktu z osobą podopieczną.
 • Posiadać umiejętność rozwiązywania trudnych sytuacji interpersonalnych z osobą podopieczną lub jej bliskimi.
 • Posiadać umiejętność radzenia sobie ze stresem i w sytuacji przeciążenia.

Treści kształcenia:

 • Sytuacja psychologiczna osoby korzystającej z opieki asystenta.
 • Sytuacja psychologiczna asystenta osoby niepełnosprawnej lub umierającej.
 • Podstawy komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Komunikaty nie - wprost.
 • Zespół przewlekłego stresu, przewlekłego przemęczenia, wypalenie zawodowe – pojęcia, przyczyny, zapobieganie, leczenie.

Trzeci i czwarty dzień szkolenia odbywa się w podziale na dwie grupy. Naprzemiennie uczestnicy spotykają się z dwiema pielęgniarkami.

 

MODUŁ I –  mgr piel. Jolanta Plens-Gałąska

 1. Ocena podstawowych i złożonych czynności dnia codziennego

          - omówienie poszczególnych czynności w skali ADL i IADL

          - mobilność podopiecznego wg skali ADL

          - zaprojektowanie planu opieki

          - wysiłkowe nietrzymanie moczu – problem kobiet po 65 r.ż.

          - zaburzenia oddawania moczu u mężczyzn w wieku starszym.

 1. Karmienie seniora
 • Pomoc seniorowi w przygotowaniu i spożywaniu posiłków

               - wskazówki żywieniowe

               - zapewnienie niezbędnych składników pokarmowych – stosownie do wieku

               - zapewnienie odpowiedniej ilości płynów ( min. 8 szklanek /dobę)

- pomoc w wyborze i zakupie produktów spożywczych ze zwróceniem uwagi na ich jakość i cenę

 • układanie jadłospisu ( 5 posiłków) z planem godzinowym, pomoc w przygotowaniu posiłku.
 • nadzór nad spożywaniem posiłków
 1. Karmienie przez sondę żołądkową lub przetokę żołądkową ( gastrostomię)

               - omówienie sposobów odżywiania przez sonę i gastrostomię – jako alternatywny  sposób żywienia – wiadomości ogólne.

 1. Przykładowy jadłospis dla seniora

               - propozycje posiłków 1900-2000 kalorii

               - omówienie składu dziennej diety – tłuszcze, białka, węglowodany, witaminy, sole mineralne, woda.

               - Vit. D w diecie osób starszych –„ Starzenie jest zdrowsze bez niedoborów Vit. D”                                           - prezentacja.

               - różnorodność posiłków jako sposób na dostarczenie niezbędnych do życia    składników odżywczych – omówienie sposobów podania dań.

 1. Stopa cukrzycowa- częsty problem seniora z cukrzycą – prezentacja
 2. Komunikacja z osobą starsza z zaburzeniami pamięci.

 MODUŁ II –  lic. piel. Katarzyna Waraczewska- Wiese

 1. Zabiegi pielęgnacyjne
 2. Toaleta seniora

- mycie całego ciała w łóżku ( przygotowanie niezbędnych przyborów, nauka kolejności mycia, zapobieganie wyziębieniu ciała, zabiegi pielęgnacyjne zapobiegające niedokrwieniu i łuszczeniu skóry)

- toaleta intymnych części ciała ( stosowanie podkładów, zakładanie pielucho – majtek u osoby leżącej)

- pielęgnacja stóp i paznokci ( dokładna obserwacja zmian skórnych, zapobiegania wrastaniu paznokci, pielęgnacja pięt u osób leżących)

- mycie głowy w łóżku – stosowanie domowych sposobów ułożenia do przeprowadzenia zabiegu mycia włosów, zastosowanie specjalnych wanienek do mycia głowy, zwrócenie uwagi na zmiany skórne lub inne zanieczyszczenia skóry głowy

- higiena jamy ustnej ( zapobieganie stanom zapalnym jamy ustnej, stosowania płynów ziołowych.

 1. Profilaktyka przeciwodleżynowa

              - pozycje ułożeniowe ( omówienie różnych możliwości ułożenia seniora, nauka zmiany pozycji, omówienie sposobów unikania nadmiernego wysiłku                opiekuna)

               - zabiegi poprawiające ukrwienie skóry (masaż, oklepywanie)

               - udogodnienia zapobiegające powstawaniu otarć i odleżyn (krążki, wałki,                poduszki żelowe, drabinki)

               - zabiegi higieniczne ( pielęgnacja miejsc szczególnie narażonych na powstanie       odleżyny ) oraz ćwiczenia usprawniające ( oddychanie, dmuchanie, ugniatanie       piłeczki itp.)

               - prezentacja najnowszych plastrów, żeli, itp. Pomagających w leczeniu odleżyn.

 1. Prezentacja sprzętów ułatwiających życie seniora, poruszanie się, opiekę nad seniorem: toaleta, karmienie, itp.

 Szkolenie kończy się sprawdzeniem nabytej wiedzy. W pierwszym oraz czwartym dniu szkolenia uczestnicy piszą test .

Na zakończenie szkolenia wszyscy otrzymują certyfikat uczestnictwa w wyżej omawianym szkoleniu z określeniem jego zakresu tematycznego i czasowego. Certyfikat podpisują: Kierownik Katedry Geriatrii UM oraz Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu.

 

Czas szkolenia:

16 godzin zegarowych

Newsletter