Dobra komunikacja podstawą dobrych relacji i współpracy z podopiecznym

Prowadząca:

dr n.med. Anna Klatkiewicz (psycholog, psychoterapeuta, coach), pracownik naukowy Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

 CEL SZKOLENIA:

1h

 1. Analiza stosowanych metod zapobiegania wypaleniu zawodowemu przez opiekunów formalnych pod kątem ich efektywności.
 2. Wyjaśnienie wątpliwości i analiza problemów.

 4 h – Dobra komunikacja podstawą dobrych relacji i współpracy

 1. Wprowadzenie pojęcia otwartej komunikacji i jej znaczenia w osiąganiu sukcesu w porozumiewaniu się.
 2. Podstawowe zasady umiejętnego komunikowania się:
  • Zasady umiejętnego mówienia
  • Zasady umiejętnego zadawania pytań
  • Zasady umiejętnego słuchania
  • Zasady wyrażania zrozumienia
 3. Wprowadzenie pojęcia aktywnego słuchania i jego znaczenia w porozumiewaniu się i poprawnej komunikacji.
  • Elementy aktywnego słuchania
 4. Zasady dobierania komunikatów do odbiorców pod względem ich sposobu odbierania i przekazywania informacji.
 5. Najczęstsze bariery w komunikacji i sposoby ich przezwyciężania.
 6. Zasady skutecznego komunikowania się z podopiecznym.
 7. Motywowanie poprzez udzielanie informacji zwrotnej (feedbacku).
 8. Zasady otrzymywania informacji zwrotnej.

 Czas Szkolenia:

5 godzin zegarowych

Newsletter