"Wzmacnianie kompetencji osób świadczących pomoc seniorom"

Szkolenie dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych w miejscu sprawowania opieki w zakresie metod przemieszczania chorych oraz prawidłowej pielęgnacji

Szkolenie przygotowane wspólnie z Katedrą Geriatrii i Gerontologii Uniwersytetu

Medycznego im K. Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu skierowane do osób wykonujących zawód opiekuna osoby zależnej. 

W ramach szkolenia proponujemy jedno spotkanie na zasadach wykładu oraz dwa spotkania na zasadach zajęć prowadzonych metodą warsztatową. 

 Pierwszy dzień : łącznie 5 godziny

 CZĘŚĆ I.

Prowadzący:

Dr n.  med. Ewa Zasadzka, pracownik naukowy Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Katedry Geriatrii i Gerontologii, specjalista w zakresie rehabilitacji i usprawniania osób starszych.

 TEMAT ZAJĘĆ:  Podstawy Geriatrii i specyfika pacjenta Niepełnosprawnego   (przeznaczone dla opiekunów faktycznych)

Cel:  Zapoznanie ze specyfiką procesu starzeni. Z najczęściej występującymi dolegliwościami i objawami chorobowymi u osób starszych. Umiejętność różnicowania i reagowania w nagłych sytuacjach, przeciwdziałanie upadkom.  Opieka nad pacjentem leżącym.

Przebieg zajęć:

 • Przedstawienie prezentacji na temat opieki nad osobą starszą niepełnosprawną.
 • Dyskusja nad aktualnymi problemami spotykanymi podczas opieki nad osobą przewlekle chorą.
 • Sposoby usprawniania osoby leżącej
 • Zapobieganie upadkom i sposoby asysty

 Środki dydaktyczne: Prezentacja multimedialna, pokaz ćwiczeń usprawniających osobę leżącą.

 CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 3 godzin zegarowe.

 

CZĘŚĆ II.

Prowadzący:

mgr piel. Katarzyną Waraczewska- Wiese, specjalista z zakresu pielęgniarstwa geriatrycznego oraz opieki długoterminowej.

 TEMAT ZAJĘĆ:  ZAJĘCIA WARSZTATOWE Z CODZIENNEJ OPIEKI NAD PACJENTEM LEŻĄCYM. 

Cel: Zapoznanie z prawidłowymi technikami przenoszenia i zmiany pozycji ciała osoby leżącej, prawidłowego wykonania zabiegów pielęgnacyjnych oraz profilaktyka przeciw odleżynowa.

 Zakres tematyczny zajęć:

 1. Zabiegi pielęgnacyjne

Toaleta seniora,

           - pielęgnacja stóp i paznokci ( dokładna obserwacja zmian skórnych, zapobiegania wrastaniu paznokci, pielęgnacja pięt u osób leżących)

           - mycie głowy w łóżku – stosowanie domowych sposobów ułożenia do przeprowadzenia zabiegu mycia włosów, zastosowanie specjalnych wanienek do mycia głowy, zwrócenie 

           - higiena jamy ustnej ( zapobieganie stanom zapalnym jamy ustnej, stosowania płynów ziołowych.

 1. Profilaktyka przeciwodleżynowa

           -  zabiegi poprawiające ukrwienie skóry (masaż, oklepywanie)

            - udogodnienia zapobiegające powstawaniu otarć i odleżyn (krążki, wałki,    poduszki żelowe, drabinki)

            - zabiegi higieniczne ( pielęgnacja miejsc szczególnie narażonych na powstanie odleżyny ) oraz ćwiczenia usprawniające ( oddychanie, dmuchanie, ugniatanie piłeczki itp.)

            - prezentacja najnowszych plastrów, żeli, itp. Pomagających w leczeniu odleżyn.

 1. Nauka sposobów zmiany pozycji podopiecznego:

            - pozycje ułożeniowe (omówienie różnych możliwości ułożenia seniora, nauka     zmiany pozycji, omówienie sposobów unikania nadmiernego wysiłku                opiekuna)

            - wstawanie z łóżka – kolejność czynności

            - przesadzanie podopiecznego z wózka na łóżko i odwrotnie, z uwzględnieniem dbałości o swój kręgosłup.

 Środki dydaktyczne:

Pokaz wszystkich czynności wykonywanych na fantomie, nauka i ćwiczenie poszczególnych elementów. Prezentacja najnowszych udogodnień w codziennej opiece nad osobą niesamodzielną. Prezentacja środków niezbędnych w profilaktyce przeciw odleżynowej.

 Środki własne wykorzystane podczas warsztatów:

Fantom osoby dorosłej, wózek inwalidzki, środki do pielęgnacji, wanny dmuchane oraz inne rzeczy pomocne w codziennej opiece.

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 2 godziny zegarowe.

 

Drugi dzień: 5godzin

 Zajęcia prowadzone metodą warsztatową z dr n. med. Anną Klatkiewicz, psychologiem i psychoterapeutą, coachem – pracownikiem naukowym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Temat zajęć:   DOBRA KOMUNIKACJA PODSTAWĄ DOBRYCH RELACJI I WSPÓŁPRACY NA OSI OPIEKUN - PODOPIECZNY

 Cele szkolenia:

1h – nawiązanie do przeprowadzonego w minionym roku szkolenia z zapobiegania wypaleniu zawodowemu

 1. Analiza stosowanych metod zapobiegania wypaleniu zawodowemu przez opiekunów społecznych pod kątem ich efektywności.
 2. Wyjaśnienie wątpliwości i analiza problemów.

 4 h – Dobra komunikacja podstawą dobrych relacji i współpracy  z podopiecznym

 1. Wprowadzenie pojęcia otwartej komunikacji i jej znaczenia w osiąganiu sukcesu w porozumiewaniu się.
 2. Podstawowe zasady umiejętnego komunikowania się:
  • Zasady umiejętnego mówienia
  • Zasady umiejętnego zadawania pytań
  • Zasady umiejętnego słuchania
  • Zasady wyrażania zrozumienia

     3. Wprowadzenie pojęcia aktywnego słuchania i jego znaczenia w porozumiewaniu się i poprawnej komunikacji -  ćwiczenia:

  • Elementy aktywnego słuchania
  • Elementy aktywnego zrozumienia

     4. Zasady dobierania komunikatów do odbiorców pod względem ich sposobu odbierania i przekazywania informacji.

     5. Najczęstsze bariery w komunikacji i sposoby ich przezwyciężania.

     6. Zasady skutecznego komunikowania się z podopiecznym.

     7. Motywowanie poprzez udzielanie informacji zwrotnej (feedbacku).

     8. Zasady otrzymywania informacji zwrotnej.

Na zakończenie szkolenia wszyscy otrzymują certyfikat uczestnictwa w wyżej omawianym szkoleniu z określeniem jego zakresu tematycznego i czasowego.

Newsletter