"Wykład Podstawy geriatrii i specyfika pacjenta niepełnosprawnego z uwzględnieniem zasad zapobiegania sarkopenii"

Prowadzący: dr n. med. Ewa Zasadzka – pracownik naukowym Katedry Geriatrii i Gerontologii UM w Poznaniu.

 Cel spotkania:

  • Zapoznanie ze specyfiką procesu starzenia
  • Zapoznanie z najczęściej występującymi dolegliwościami i objawami chorobowymi u osób starszych oraz omówienie takich jednostek jak choroba Alzhaimera i Parkinsona.
  • Umiejętność różnicowania i reagowania w nagłych sytuacjach.
  • Specyfika postępowania z pacjentem cierpiącym na otępienie, omówienie zasad postępowania.
  • Sarkopenia – bolączka wszystkich starszych osób, omówienie zasad jej zapobiegania
  •  Opieka nad pacjentem leżącym oraz dyskusja nad aktualnymi problemami spotykanymi podczas opieki nad chorą osobą starszą

Czas wykładu:

4 godziny zegarowe

Newsletter