"Szkolenie savoir-vivre w kontaktach z podopiecznym"

 TEMAT ZAJĘĆ

 WARSZTAT: POKAŻ SIEBIE JAKO CZŁOWIEKA O WYSOKIEJ KULTURZE OSOBISTEJ

– psychologiczne aspekty budowania wizerunku opiekuna osoby starszej

 (zajęcia przeznaczone dla 10. opiekunów faktycznych)

 PROWADZĄCY:

Dr n.  med. Anna Klatkiewicz, pracownik naukowy Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Specjalista z zakresu kształtowania wizerunku w kontaktach wzajemnych, couch, psychoterapeuta.

 CEL: 

Celem warsztatów będzie uświadomienie znaczenia przestrzegania zasad savoir-vivre w kształtowaniu swojej pozycji w życiu zawodowym. Rozpoznanie zasad dobrego zachowania się, które wpływają na bycie postrzeganym jako człowiek o wysokiej kulturze osobistej i dobrych manierach. Poznanie i przećwiczenie aspektów komunikacji werbalnej i niewerbalnej mających znaczenie w kształtowaniu dobrych kontaktów z ludźmi. Poznanie etykiety ubioru zawodowego.

KORZYŚCI:

Uczestnicy:

  1. uświadomią sobie, że wizerunek wpływa na to, jak myślą o nich inni, a także na to jak sami siebie spostrzegają.
  2. poznają podstawowe zasady kierowania swoim wizerunkiem (świadomość celu, pierwsze wrażenie, element zaskoczenia, autopromocja).
  3. nauczą się w jaki sposób komunikacja niewerbalna (postawa, głos, przestrzeń, gestykulacja, kontakt wzrokowy) i komunikacja werbalna (np. umiejętność słuchania) mogą wspierać ich wizerunek zawodowy.
  4. nauczą się jak w sposób kulturalny rozwiązywać spory i konflikty.
  5. przyjrzą się zasadom dobrego wychowania, które wpływają na bycie postrzeganym jako człowiek o wysokiej kulturze osobistej i dobrych manierach.

Środki dydaktyczne: Prezentacja multimedialna,  ćwiczenia, scenki rodzajowe

 CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 4 godzin zegarowe.

 

„...Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą.

Niełatwą, bo nie na tem kończy się, jak nogą

Zręcznie wierzgnąć, z uśmiechem witać lada kogo;

Bo taka grzeczność modna zda się kupiecką,

Ale nie staropolska, ale nie szlachecka.”

 

Adam Mickiewicz, „Pan Tadeusz”

 

Newsletter