"Wykład Starzenie i choroby wieku starszego"

Prowadzący: dr n. med. Ewa Zasadzka- pracownik naukowy Katedry Geriatrii i Gerontologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Cel szkolenia:

Omówienie wielkich zespołów geriatrycznych i najczęściej występujących jednostek chorobowych u osób starszych oraz sposoby postępowania

  1. Zespoły geriatryczne to przewlekłe zaburzenia stopniowo prowadzące do niesprawności funkcjonalnej oraz negatywnie wpływające na jakość życia. Należą do nich: upadki, nietrzymanie moczu, otępienie, depresja, delirium. Wymagają one szczególnej uwagi opiekuna – jakiej?
  2. Przykłady najczęściej spotykanych w starości problemów neurologicznych, jakimi są udar i choroba Parkinsona. Jak opiekować się podopiecznym cierpiącym na daną jednostkę chorobową.
  3. Omówienie charakterystycznej dla wieku starszego polipatologii, inaczej wielochorobowości ze szczególnym zwróceniem uwagi na  najczęściej występujące patologie, jakimi są: choroba zwyrodnieniowa stawów, nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, cukrzyca. Na co w tych przypadkach opiekun powinien zwrócić uwagę.
  4. Zwrócenie uwagi na problem często występujący u osób starszych jakim jest wielolekowość, która polega na jednoczesnym stosowaniu przez osobę starszą co najmniej 5 leków dziennie. Kiedy osoba taka przyjmuje co najmniej 10 leków to mamy już do czynienia z ciężką wielolekowością.

Zakładane rezultaty:

  1. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z podstawowymi jednostkami chorobowymi wieku starszego
  2. Zostaną zaopatrzeni w narzędzia umożliwiające sprawdzenie poziomu intelektualnego i ruchowego podopiecznego
  3. Zdobędą wiedzę pozwalającą na prawidłową opiekę nad osobą starszą z określoną jednostką chorobową
  4. Będą łatwiej rozpoznawać pojawiające się zmiany chorobowe u podopiecznego

Użyte podczas szkolenia środki:

wykład z elementami dyskusji, prezentacja multimedialna, film, pokaz

Czas szkolenia:

4 godziny zegarowe

Newsletter