Podsumowanie 2019 roku

15 stycznia 2020 roku

Rozpoczęliśmy kolejny rok naszej działalności. Czas na krótkie podsumowanie tego, który minął. W telegraficznym skrócie dzielimy się swoimi osiągnięciami. W zakresie naszej statutowej działalności prowadziliśmy bezpłatne szkolenia dla opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych :”Asystent seniora z niepełnosprawnością” w ramach dwóch projektów. Podczas sześciu edycji szkoleń prowadzonych na terenie Wielkopolski przeszkliliśmy 248 osób. Prowadząc zajęcia odpłatne w ramach zadania: „Wzmacnianie kompetencji osób świadczących pomoc seniorom i osobom zależnym” przeszkoliliśmy 73 opiekunki z Ośrodków Pomocy Społecznej we Wrześni, Gnieźnie i Tarnowie Podgórnym. Reasumując, w roku 2019 przeszkoliliśmy 317 osób, które już zajmują się opieką nad seniorem bądź będą czyniły to w przyszłości.

Newsletter