Nasze wydawnictwa

   Przy współpracy z naszymi partnerami: Katedrą Geriatrii i Gerontologii UM w Poznaniu oraz Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu przygotowaliśmy publikację instruktażową dla opiekunów osób zależnych pt.: „Poradnik Asystenta Seniora czyli co każdy opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej wiedzieć powinien".

   Do rąk Państwa przekazujemy podręcznik instruktażowy, który jest swoistym vademecum dla opiekuna.  Zależało nam na tym, aby zawarte w nim treści były pomocne każdej osobie, która opiekuje się seniorem lub osobą przewlekle chorą w warunkach domowych, a także instytucjonalnych. W poradniku odnajdziecie Państwo odpowiedzi na wiele nurtujących opiekuna kwestii. Znajdują się w nim informacje dotyczące występujących, szczególnie w wieku starszym, chorób i sposobu rozpoznawania ich. Uzyskacie wiedzę związaną z opieką i pielęgnacją podopiecznego oraz w jaki sposób walczyć z odleżynami.  Nauczycie się jak radzić sobie w sytuacji zagrożenia życia oraz w jaki sposób dbać o prawidłowe odżywianie seniora. To, co również jest bardzo ważne, a często przez opiekuna pomijane to kwestie zadbania o siebie – podpowiemy, w jaki sposób radzić sobie z emocjami i jak przeciwdziałać wypaleniu. Omówiliśmy także prawne kwestie związane z opieką na osobą przewlekle chorą oraz wskazaliśmy miejsca i instytucje pomocne w tym względzie.

 

Newsletter